» PLIN ZA DOM

       Plin v jeklenkah

       Vzdrževanje

       Predpisi

  » PLINI V INDUSTRIJI

  » PLINI ZA GOSTINSTVO

  » ZIMSKI PROGRAM

  » SERVIS

  » VARNOST


Plini v gospodinjstvu (UNP)

Utekočinjen naftni plin (UNP) je skupni naziv za propan, butan in njuni mešanici v različnih razmerjih.

Vir utekočinjenega naftnega plina so

  • plinska polja
  • stranski produkt nafte v rafinerijah

Utekočinjen naftni plin je v normalnih atmosferskih razmerah v plinastem stanju, pri nadtlaku pa se utekočini. Njegovo lastnost učinkovito izrabljamo pri transportu in pri hranjenju plina v jeklenkah in plinohramih. Ena volumska enota utekočinjenega naftnega plina (UNP) razvije 250 volumskih enot plinastega UNP.

 

FIZIKALNE LASTNOSTI UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA
PROPAN (C3H8) BUTAN (C4H10)
Molekularna masa 44,10 58,12
Gostota plinske faze 2,03 kg/m3 2,67 kg/m3
Gostota tekoče faze pri 0°C 0,52 kg/l 0,58 kg/l
Vrelišče - 42°C - 0,5°C
Meja eksplozivnosti 2,0 - 10,0 Vol.% 1,8 - 8,5 Vol.%
Kurilnost (zgornja) 93,94 MJ/m3 121,80 MJ/m3