» PLIN ZA DOM

  » PLINI V INDUSTRIJI

      Acetilen

      Argon

      Kisik

      Secur pneus

      Ogljikov dioksid

      Pogon za viličar

  » PLINI ZA GOSTINSTVO

  » ZIMSKI PROGRAM

  » SERVIS

  » VARNOST


Acetilen

Acetilen je plin, ki je veliko prispeval k industrijskemu napredku; od začetka stoletja je njegova uporaba zelo razširjena tako v proizvodnih dejavnostih (za varjenje) kot tudi na področjih javne in pomorske razsvetljave (v svetilnikih). Možnost njegovega skladiščenja je bila veliko let pogosto obravnavan tehnični problem zaradi njegove visoke stopnje vnetljivosti in nagnjenja k eksplozivnemu razkroju. Rešitev tega problema je bilo odkritje porozne mase.

TEHNIČNE LASTNOSTI
Izdelek acetilen
Kemijska formula C2H2
Stopnja čistosti ? 99 %
Relativna gostota (zrak = 1) 0,9
Videz brezbarven plin
Vonj eteričen, sladkoben
Meja vnetljivosti v zraku 2 ÷ 82 %


Barva jeklenke

Rob: rdeče rjava RAL 3009
(evropski standard SIST-EN 1089-3)

Pretvorbena tabela
1 m3 = 1,074 kg
1 kg = 0,931 m3
m3: v plinastem stanju pri 15 °C in 98 kPa (735,5 mm Hg)

Varnost

Acetilen je zelo vnetljiv in eksploziven. Poleg tega lahko v visokih koncentracijah povzroči tudi zadušitev. Da bi se izognili tem škodljivim vplivom, morajo proizvajalci in stranke slediti strogim varnostnim smernicam za skladiščenje in ravnanje ter preveriti naš varnostni list (pdf) za acetilen.

Uporaba

Acetilen se uporablja pri različnih aplikacijah, ki pokrivajo veliko industrijskih panog, kar vključuje:

Proizvodnja

Proizvodnja acetilena temelji na reakciji vode s kalcijevim karbidom.

Ta eksotermna reakcija se izvaja v generatorju vlage, ki deluje s presežno količino vode, tako da se absorbira toplota, ki izhaja iz iste reakcije.

CaC2 + 2H2O -C2H2 + Ca (OH)2

Pri obstoječem generatorju acetilen prehaja mimo hladilnega stolpa z vodo, kjer se ohladi in prej očisti; nato je podvržen dodatnemu čistilnemu in sušilnemu procesu, na koncu pa se stisne v jeklenke tako, da se ga raztopi v z acetonom napolnjeni porozni masi

Način dostave

Raztopljen v topilu v jeklenkah
kapaciteta
l H20
zunanji premer
mm
višina * bruto teža*
kg
vsebnost plina**
kg
10 168 690 27 2,0
20 203 965 42,5-43 3,5-4
40 227 1370 71-72 7,0 - 8,0
50 227 1680 86,3-87,6 8,7-10

* bruto teža, vključno z ventilom, s pokrovom, z acetonom in s porozno maso
** v skladu z veljavno zakonodajo v različnih državah

Kontakt:

Klemen Tomplak
klemen@sosklub.si
Tel.: 051 259 662